Mọi người giúp em về Jtable với...

trinetlx

New Member
5/5/15
5
0
1
25
Hiện em đang viết một phần mềm quản lí dùng cơ sở dữ liệu,

Em có 1 cái Jtable để tính tiền như trong hình nhưng khi nhập vô SỐ lượng thì nó không tính ra thành tiền, và không phản hồi gì hết. Em đã add TableModelListener rồi nhưng cũng không được.


Code của em đây, mong mọi người giúp đỡ
Code:
bangDL.getModel().addTableModelListener(new javax.swing.event.TableModelListener(){

@Override
public void tableChanged(TableModelEvent e) {
int row = e.getFirstRow();


if ((Integer)bangDL.getValueAt(row,2)!= null ) {

int quantity = ((Integer) bangDL.getValueAt(row, 2));
float price = ((Float) bangDL.getValueAt(row, 1));
float value = quantity * price;
bangDL.setValueAt(value, row, 3);
System.out.println(value);

}
}

});


 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,701
1,246
113
You confuse the TableModelListener with ActionListener. Embedded objects (e.g. ComboBox, Button or CheckBox, etc.) must be forwarded. The TableModelListener reacts only when Data are changed. JTable has more listeners than one. Why don't you check for the other possibilities? For example:
- ListSelectionListener
- MouseListener
- etc.
then forward it to the appropriated Renderer like in this EXAMPLE?
 
  • Like
Reactions: mrjulee