Mã đi tuần trong java

huuduancntt1

New Member
21/12/13
1
0
1
29
Mình đang làm đồ án môn học
Có bạn nào giải thích giùm mình cách bố trí tọa độ trong bài toán mã đi tuần được không
int xMove[] = { 2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2 }; cái này theo x
int yMove[] = { 1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1 }; cái này theo y
 

JackV

Administrator
Staff member
Mình đang làm đồ án môn học
Có bạn nào giải thích giùm mình cách bố trí tọa độ trong bài toán mã đi tuần được không
int xMove[] = { 2, 1, -1, -2, -2, -1, 1, 2 }; cái này theo x
int yMove[] = { 1, 2, 2, 1, -1, -2, -2, -1 }; cái này theo y
Sao post xin hỗ trợ thực hành vào mục post demo vậy bạn, các thành viên khác không thấy bài viết mới trong mục này.