Lap trinh huong doi tuong java

duchieu1370

New Member
10/9/21
3
0
1
Quy Hop,Nghe An
em có để code ở tệp nén phía dưới ạ.anh/chị cho em hỏi là
hiện tại chương trình của em có những lỗi sau :
1.em nhập mã học phần nhưng nó hiện lại khác
2.lỗi hiển thị ở điểm học phần (không thẳng cột điểm học phần)
3. lỗi sắp xếp tên học phần theo thứ tự bảng cái chưa đúng
em nhờ anh/chị giúp em với ạ
 

Attachments

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
3,007
1,335
113
1.em nhập mã học phần nhưng nó hiện lại khác
I don't understand what problem you are talking about. It seems to me that everything is OK.
2.lỗi hiển thị ở điểm học phần (không thẳng cột điểm học phần)
It's the question of patience. You have to play with the format between %d, %s and %f. The minus sign is for the alignment between 2 values. Example:
Java:
System.out.printf("%-30s %06.2f", "Sum:", total); // suppose total = 7.2
gives this distance between Sum and total: 30-4 = 26:
Code:
     1    2    3     4
12345678902345678902345678901234567890
Sum:            000007.20
4 <-----------------------><---><->
  rest 26 blank characters 06  2
quanLi.png
3. lỗi sắp xếp tên học phần theo thứ tự bảng cái chưa đúng
What do you mean chưa đúng?

Btw. study THIS and learn how to post the codes instead of a RAR
 
Sửa lần cuối: