Lỗi null java trong SQL server

nguyenha7

Member
10/11/17
36
11
8
Cnn (Sql connection) ở đây chưa được khởi tạo, bạn cần khởi tạo connection trước khi sử dụng.