Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Lỗi convert kiểu string??

Discussion in 'Ngôn ngữ lập trình khác (Pascal, C#, VB, ...)' started by vanchuong, 5/12/13.

 1. vanchuong

  vanchuong Member

  Em làm câu lệnh như thế này nhưng nó báo lỗi Can not implicitly convert type 'String' to 'int'.
  Code:
  DBHelp db = new DBHelp();
          //DBHelpLib.DBHelp db = new DBHelpLib.DBHelp();
          dt = db.ExecuteQuery("select * from KhachHang where MaKhachHang='"+int.Parse(lbMaKH.Text)+"'",CommandType.Text);
          HDThanhToan frmhdtt = new HDThanhToan();
          frmhdtt.makhachhang = makhachhang;
          frmhdtt.makhachhang = dt.Rows[0]["MaKhachHang"].ToString();
          frmhdtt.Show();
  
  có ảnh báo lỗi kèm theo, mong anh chị chỉ giúp với ạ! tks all
   
 2. SITUVN

  SITUVN Well-Known Member

  makhachhang kiểu số nguyên hả?
   

Chia sẻ trang này

Loading...