lập trình game 3D

KeySpamer

Member
13/7/11
53
1
8
chào mấy anh chị
tình hình là em có một bài tập về lập trình game 3d, mà em không biết làm từ đâu nên:
nhờ mấy anh chị định hướng(về ngôn ngữ, tài liệu, kinh nghiệm,source code) dể cho em giải quyết nó.

cám ơn anh chị nhiều lắm