Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Lập trình ứng dụng giải thuật di truyền để sinh dữ liệu thử dựa trên testpath và control flow graph

Discussion in 'Xây dựng các ứng dụng Java khác, các vấn đề khác' started by tinhpv, 6/11/17.

  1. tinhpv

    tinhpv New Member

    Mình có 1 dự án sử dụng Genetic Algorithms để sinh dữ liệu kiểm thử dựa trên testpath và đồ thì luồng điều khiển (Control Flow Graph), mình đã sử dụng java để sinh control flow graph từ hàm java và tập dữ liệu đường kiểm thử (testpath). Nhờ các bạn chỉ giúp cách sử dụng testpath và genetic algorithms sinh dữ liệu test. Cảm ơn các bạn.
     

Chia sẻ trang này

Loading...