Lấy dữ liệu trong CSDL

sovo007007

Member
11/1/16
53
1
8
34
Em có 1 bảng access như hình đính kèm.
Giờ em muốn lấy giá trị của 1 vị trí bất kì thì làm như thế nào ạ?
Ví dụ: cột 1 hàng 1 = 01234
cột 1 hàng 2 = 54923
cột 2 hàng 2 = Vũ Tuấn Trường
Em xin cảm ơn!
 

Attachments