HỎI Lấy dữ liệu từ Activity2 về MainActivity

ngochanunique

New Member
4/8/22
5
2
3
Tp Hồ Chí Minh
Chào Anh/Chị. Anh/Chị cho em hỏi làm sao để lấy một dữ liệu trong Activity2 về MainActivity vậy ạ. Em mới học lập trình trên thiết bị di động nên chưa rành lắm :(((
Code của em không lỗi mà không lấy về được, không biết là sai chỗ nào. Mong Anh/Chị giúp đỡ.
Bài của em yêu cầu lấy dữ liệu từ Main chuyển qua Activity2 thì em lấy được, còn để lấy từ Activity2 về Main thì em làm mãi không được.
Code MainActivity:
JavaScript:
//Code MainActivity
@Override
  protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    if (resultCode == RESULT_OK && requestCode == 9) {
      if (data.hasExtra("thanhtien2"))
        thue.setText(data.getExtras().getString("thanhtien2"));
      //thue.setText(data.getStringExtra("thanhtien2"));
    }
    
//Code Activity2
public class Activity_TinhThue extends AppCompatActivity {

  EditText thanhtien, thue;
  Button quaylai;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_tinh_thue);

    thanhtien = (EditText)findViewById(R.id.edittxtthanhtien2);
    thue = (EditText)findViewById(R.id.edittxtthue2);
    quaylai = (Button)findViewById(R.id.btnquaylai);

    thanhtien.setText(getIntent().getStringExtra("thanhtien1"));
    String tien = thanhtien.getText().toString();
    float ttien = Float.parseFloat(tien);
    thue.setText("" +ttien*0.1); //Em muốn lấy dữ liệu này về Main

    quaylai.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){
      @Override
      public void onClick(View view) {

        Intent i = new Intent();
        i.putExtra("thanhtien2", ""+ thue);
        setResult(RESULT_OK, i);
        finish();
      }
    });
  }
}