Lấy Địa Chỉ Url Từ Đoạn Mã Javascript

kienxx

Member
26/3/18
70
17
8
TPHCM
Mình vô 1 trang web, tất cả các chức năng của nó đều ko chuyển URL mà URL lúc nào cũng giữ nguyên dạng https://abc.com
Mình dùng F12 thì cái liên kết của chức năng đăng nhập có dạng js thế này:
<a id="$Login" class="menu" href="javascript:_doPostBack('$Login','')">Đăng nhập</a>
Có cách nào để mình vào lấy URL 1 chức năng của website đó, để khi mình vào URL đấy, nó nhảy tới thẳng chức năng đó không?
 

hoithegiantinhlagi

Active Member
13/3/13
334
105
43
BR-VT
Mình vô 1 trang web, tất cả các chức năng của nó đều ko chuyển URL mà URL lúc nào cũng giữ nguyên dạng https://abc.com
Mình dùng F12 thì cái liên kết của chức năng đăng nhập có dạng js thế này:
<a id="$Login" class="menu" href="javascript:_doPostBack('$Login','')">Đăng nhập</a>
Có cách nào để mình vào lấy URL 1 chức năng của website đó, để khi mình vào URL đấy, nó nhảy tới thẳng chức năng đó không?
Bạn cho mình url của trang web đó thử.