Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Làm thế nào để thiết lập <spring: message code =/> trong ajax

Discussion in 'Xây dựng các ứng dụng Java khác, các vấn đề khác' started by otokajo, 6/9/17.

 1. otokajo

  otokajo New Member

  Làm thế nào để thiết lập <spring: message code =/> trong ajax

  Minh co 1 ham ajax nhu nay:

  HTML:
  $.ajax({
        url: "${contextPath}/call_logs/getAllCalledStatus",
        contentType: "application/json",
        success: function (result) {
          console.log("getAllCalledStatus: ", result);
  
          $.each(result, function (k, v) {
            if($("#status_").val() == v.value){
              $("#status").append('<option value=" '+ v.value +' " selected>' + v.label + '</option>');
            }else{
              $("#status").append('<option value="' + v.value + '">' + v.label + '</option>');
            }
  
          });
        },
        error: function (e) {
          console.log("ERROR: ", e);
        }
      });
    } );
  Minh muon thiet lap:
  $("#status").append('<option value="' + v.value + '">
  <spring:message code="' + v.label + '"/></option>');

  chen : <spring: message code =/> vao ma loi: ko nhan code="' + v.label + '". Cao thủ nào biết chỉ giáo với. Thank kiu nhiều.
   
  Last edited by a moderator: 10/11/17
 2. Nhan Dinh

  Nhan Dinh New Member

  Bạn có thể code trên JSP về dạng môt đoạn javascript,
  dạng list key value (trong đa ngôn ngữ)
  --> dùng javascript get value theo key trong đa ngôn ngữ .
   
 3. macarong35

  macarong35 Administrator Staff Member

  Bạn có thể khởi tạo các biến trước dạng
  Code:
  <spring:message code="properties.text" var="var1"/>
  Và sau đó ở trong ajax bạn sẽ sử dụng cái biến đã khai báo ở trên.
   

Chia sẻ trang này

Loading...