làm thế nào để export library thành file JAR trong android Studio ?

tutanloc

New Member
28/9/16
19
1
3
27
mình có 1 lib muốn export ra file jar để import vào dự án khác mà thằng android studio này khó làm quá họ không nói chi tiết lắm vs lại phiên bản khác hay sao mà mình làm theo không được