Làm sao để chuyển đổi kiểu java.util.date sang sql.util.date

hieund

New Member
9/5/21
3
1
3
HCM
Em chào mọi người, em hiện đang làm Bài Tập Lớn môn Lập trình hướng đối tượng. Chủ đề của em là viết chương trinh quản lý quán Cà Phê.
Em có sử dụng java + javaSwing để thiết kế giao diện và chức năng cho các Buttton + CSDL SQL (kết nối thông quan JDBC).
Nhưng em bị một lỗi liên quan tới kiểu Date trong java khi nó không đồng nhất được với kiểu Date trong SQL, em đã tìm nhiều cách nhưng vẫn chưa fix được. Mong mọi người giúp em cách fix.
Em cảm ơn

Đây là sourcecode của em
 

Attachments

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,951
1,318
113
@hieund
My friend, I would like to help you but your sources contain Vietnamese character set so that I am unable to edit them with my editor, nor to compile them. Either you post your codes without Vietnamese special characters and repost them, or explain exactly what the problem of Java Date and SQL date is. Further what SQL of what DB?
However, the SQL date can be access similarly as floowing:
Java:
String sql = "select CONVERT (varchar(10), getdate(), 103) AS [DD-MM-YYYY]"; // format DD-MM-YYYY
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
....
or from JAVA to SQL
Java:
DateFormat format = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy", Locale.US);
format.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Etc/UTC"));
java.util.Date date = format.parse(new Date());
java.sql.Date sqlDate = new java.sql.Date(date.getTime());
More about SQL Date format: click HERE
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: hieund

hieund

New Member
9/5/21
3
1
3
HCM
@hieund
My friend, I would like to help you but your sources contain Vietnamese character set so that I am unable to edit them with my editor, nor to compile them. Either you post your codes without Vietnamese special characters and repost them, or explain exactly what the problem of Java Date and SQL date is. Further what SQL of what DB?
However, the SQL date can be access similarly as floowing:
Java:
String sql = "select CONVERT (varchar(10), getdate(), 103) AS [DD-MM-YYYY]"; // format DD-MM-YYYY
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
....
or from JAVA to SQL
Java:
DateFormat format = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy", Locale.US);
format.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Etc/UTC"));
java.util.Date date = format.parse(new Date());
java.sql.Date sqlDate = new java.sql.Date(date.getTime());
More about SQL Date format: click HERE
@hieund
My friend, I would like to help you but your sources contain Vietnamese character set so that I am unable to edit them with my editor, nor to compile them. Either you post your codes without Vietnamese special characters and repost them, or explain exactly what the problem of Java Date and SQL date is. Further what SQL of what DB?
However, the SQL date can be access similarly as floowing:
Java:
String sql = "select CONVERT (varchar(10), getdate(), 103) AS [DD-MM-YYYY]"; // format DD-MM-YYYY
SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy");
....
or from JAVA to SQL
Java:
DateFormat format = new SimpleDateFormat("dd-MM-yyyy", Locale.US);
format.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Etc/UTC"));
java.util.Date date = format.parse(new Date());
java.sql.Date sqlDate = new java.sql.Date(date.getTime());
More about SQL Date format: click HERE
Thanks u, I have passed my exam in morning today, but my program run without Date data type. I had removed all code related with java.util.Date and sql.util.Date, i can't still fix my bug. Maybe, I needn't the solution to fix it, but I will refer your solution and try to fix it in the future !!
 
  • Like
Reactions: Joe