KiraArus tặng vé ưu đãi giảm 30% cho các khóa học về mạng và thiết bị di động tại TT Tin Học DH.KHTN