Khi nào viết hàm main(), khi nào chỉ cần init() ...

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
Chào các bạn!
Mình đang viết giao diện 1 ứng dụng giao diện:
Ban đầu tạo Visual class bằng JDialog, ko sài main()
Nhưng khi thực thi, không thực thi được
Khi có hàm main() bị báo lỗi như trong hình kèm theo....
Mong sớm nhận được giải đáp....
Thân..

[/IMG]

 

JackV

Administrator
Staff member
Ðề: Khi nào viết hàm main(), khi nào chỉ cần init() ...


Đó là lỗi code, không phải lỗi do không có main, bạn hãy đưa source lên.

init() là gì? nếu init() là một phương thức, nó được gọi trong constructor khi constructor được gọi để khởi tạo đối tượng, init() chứa những câu lệnh khởi tạo thành phần hay giá trị của các biến, vì vậy không cần khai báo init() và thay code trong init() vào đúng vị trí mà init được gọi cũng được.

main method là gì, hiểu nôm na nó là luồng chính của chương trình, không quan trọng nó nằm ở lớp nào, bạn có thể tạo một lớp mới với một main mới nhưng run với main đó, cái quan trọng bạn cần hiểu là khi main nào được gọi thì những dòng lệnh khai báo bên trong main đó sẽ được thực thi đầu tiên, các main khác không được gọi thì không thực thi.
http://csis.pace.edu/~bergin/KarelJava2ed/ch2/javamain.html
 

vubkdn

Member
20/4/10
48
0
6
Ðề: Khi nào viết hàm main(), khi nào chỉ cần init() ...

Để viết một application chạy độc lập,thì trong chương trình của bạn phải co main() để có thể chạy được.
Đối với applet thì không cần main(),để thực thi nó bạn cần một borrows(trình duyệt web),thông thường các trình biên dịch có applet viewer để bạn chạy thử các applet này.và init() là một trong 4 thành phần chính để tạo nên một applet.
 

jb_hoangluan

Member
10/10/10
82
0
6
Ðề: Khi nào viết hàm main(), khi nào chỉ cần init() ...

Theo mình được biết thì Applet không dùng nữa.
Vậy người ta dùng gì để viết java for web?
 

jngannv

Member
4/11/10
62
0
6
Ðề: Khi nào viết hàm main(), khi nào chỉ cần init() ...

Ựa ựa
cái ConStructor có Parameter kiểu Frame (java.awt) //----LoginForm(Frame f) trong khi hàm main thì lại truyền vào parameter là JFrame //--LoginForm(JFrame jf)
//----cái này thôi đã faile rồi
 

quacaunho

New Member
22/12/10
24
0
0
Ðề: Khi nào viết hàm main(), khi nào chỉ cần init() ...

khi nào là: java application thì phải có method main, còn java applet thì phải có init, quá đơn giản.