Khắc phục dùm lỗi cú pháp và ngoại lệ chưa xử lí được Xếp Loại Học Sinh

nguyenthanhtam

New Member
24/5/14
11
0
1
24
Bình Định
/*
* - Mình có 2 thắc mắc chưa làm được muốn được giải thích là
* else đặt ở vị trí nào khi người dùng nhập sai cú phát là từ 1 đến 10 hay chử
* thì xuất ra dòng nhập sai cú pháp vui lòng nhập lại
* -thứ 2 là: giúp mình bắt ngoại lệ khi mình nhập chử hay số sai cú pháp thì xử lí nhập sai và quay lại vòng lặp while(true)
*
*/Code
Code:
package baiTap1;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

/*
* - Mình có 2 thắc mắc chưa làm được muốn được giải thích là
* else đặt ở vị trí nào khi người dùng nhập sai cú phát là từ 1 đến 10
* thì xuất ra dòng nhập sai cú pháp vui lòng nhập lại
* -thứ 2 là: giúp mình bắt ngoại lệ khi mình nhập chử hay số sai cú pháp thì xử lí nhập sai và quay lại vòng lặp while(true)
*
*/

public class XepLoai {
  public static void main(String[] args) throws Exception, IOException {
    BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    while (true) {
      System.out.println("Nhập Điểm Số Cần Xếp Loại: ");
      double diem = Double.parseDouble(in.readLine());
      if (diem <= 4)
        System.out.println("Xếp Loại=========>> Yếu");
      if ((diem > 4) && (diem <= 7))
        System.out.println("Xếp Loại=========>> Khá");
      if ((diem > 7) && (diem <= 9))
        System.out.println("Xếp Loại=========>> Giỏi");
      if (diem == 10)
        System.out.println("Xếp Loại=========>> Xuất Sắc");
      else {
      }
      System.out.println("Nhập Sai Cú Pháp Vui Lòng Nhập Lại: " + diem);
    }

  }

}
Mong Mọi Người giúp đở
 

thethanh1207

Member
15/7/12
67
9
8
27
Ngoại lệ của bạn trong trường hợp này sinh ra từ lệnh
PHP:
double diem = Double.parseDouble(in.readLine());
là NumberFormatException do giá trị bạn nhập vào không phải là số nên bạn cần bắt ngoại lệ cho dòng này.
Kiểm tra giá trị 1-10 bạn có thể kiểm tra trước khi thực hiện các lệnh if-else trên. Khi giá trị nhập vào 1-10 thì thực hiện xếp loại, ngược lại thì xuất thông báo lỗi.
 

nguyenthanhtam

New Member
24/5/14
11
0
1
24
Bình Định

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,701
1,246
113
bạn có thê show code của bạn lên cho mình tiềm hiểu và học thêm được không, chưa có cách giải quyết được sớm nhận được tin của bạn
Thethanh has explained very clearly. If you don't understand then it's because of your lack of basic knowledge. He and this forum can't make you walk when you still are a 3 months old baby. Sorry. Please take a JAVA book and start to learn the basics or do us a favor read THIS
 
Sửa lần cuối: