JSP's advantages

snopteck

New Member
20/2/10
10
0
0
Mình đang phải viết một report và có một phần về JSP's advantages. Các pro có kiến thức sâu rộng về JSP và Java Servlet làm ơn cho mình một số ideas nhé.
Mình chân thành cám ơn :laugh 3:
 

quachcuong171

Moderator
28/9/10
101
0
0
Ðề: JSP's advantages

có kiến thức sâu rộng là sao :))
report mà webforms thì nên dùng html standard đê - có thể get chart bằng jasper jfree .........
còn chừng nào dùng winforms hẳn hay khi đó lại dùng birt (support eclipse), jasper (ireport - gui tools)
-----
jsp's advantage là sao