Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

[JSE guide]Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

Discussion in 'Bài viết hướng dẫn JSE' started by JackV, 21/5/10.

 1. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Code demo chạy nó sẽ nhấp nháy như thế này
  Mỗi từ và phần trống xuất hiện 0.5s
  PHP:
  import javax.swing.JFrame;

  /**
   *
   * @author <JackV at congdọngava.com>
   */
  public class CongDongJava extends JFrame {

      public 
  CongDongJava() {
          
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
          
  setSize(300,30);
          
  setLocationRelativeTo(null);
          new 
  ViewTitleThread();
      }
      
  String[] arrText = new String[]{"Cong""""Dong""""Java"""".""""com","","CongDongJava.com","",""};
      
  int iCount = -1;

      class 
  ViewTitleThread extends Thread {

          public 
  ViewTitleThread() {
              
  start();
          }

          public 
  void run() {
              while (
  true) {
                  try {
                      
  iCount++;
                      if (
  iCount == arrText.length) {
                          
  iCount 0;
                      }
                      
  setTitle(arrText[iCount]);
                      
  sleep(500);
                  } catch (
  InterruptedException ex) {
                  }
              }
          }
      }

      
  /**
       * @param args the command line arguments
       */
      
  public static void main(String[] args) {
          new 
  CongDongJava().setVisible(true);
      }
  }
  Bây giờ chúng ta hiện thực cho nó nháy có chủ đích hơn, vì chúng ta quảng cáo tên miền mà. Thời gian hiện thị sẽ đổi như sau:
  Cong 1s
  Dong 1s
  Java 1s
  . 0.5s
  com 0.5
  CongDongJava.com 2s

  các lần trống là 0.5s

  Bạn thử xem, cố gắng hiện thực sao cho dễ tùy chỉnh khi chúng ta đổi chữ.
   
  quangbeo216 likes this.
 2. tranhuyvc

  tranhuyvc Administrator Staff Member

  Ðề: Demo tạo chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Sáng tạo nhỉ, dùng thread tạo chữ nhấp nháp luôn ^_^
   
 3. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Ðề: Demo tạo chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Dùng cái timer như bạn đã làm cũng được nhưng tớ không biết nó có cho đổi time trong lúc đang chạy như Thread hay không và cấu trúc nó phúc tạp dùng hơn Thread thì phải.
   
 4. kenzso

  kenzso New Member

  Ðề: Demo tạo chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Có cách khác không. Hiệu ứng kiểu này chắc die con CPU quá.
   
 5. kim

  kim Thành viên VIP Staff Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Chỉ 3 từ thôi "rất sáng tạo"
   
 6. kekedaine

  kekedaine Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  hay quá !!!
   
 7. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Ðề: Demo tạo chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Thread được sleep(500); có nghĩa là mỗi giây chỉ nhảy có 2 lần, khi chạy xem cpu có nhảy lên không bạn.
   
 8. pr0t0ss9x

  pr0t0ss9x New Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  quá sáng tạo :">
   
 9. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Còn yêu cầu mở rộng là
  bạn nào có khả năng hiện thực giao lưu nhé.
   
 10. Gacon

  Gacon New Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  good Job !
   
 11. sayuri0903

  sayuri0903 Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Mình mới gà mờ học java, "thực hiện giao lưu" vs JackV thế này nhé :D

  PHP:
  //Thêm một mảng chứa thời gian
  int[] time = new int[]{1000,500,1000,500,1000,500,500,500,500,500,2000,500,500};
  ...
  //Sữa lại cái method sleep nữa :D
  sleep(time[iCount]);
  Đúng yêu cầu chưa :x
   
 12. nguyenson197

  nguyenson197 Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Việc tạo lớp extends Thread có khác gì với việc không tạo và sử dụng nó luôn như đoạn mã của mình không.

  PHP:
  import java.util.logging.Level;
  import java.util.logging.Logger;
  import javax.swing.JFrame;

  /**
   *
   * @author NguyenVanSon
   */
  public class MyMarque extends JFrame{
      public 
  MyMarque(){
          
  this.setSize(2001);
          
  this.setVisible(true);
          for (
  int i 0;; i++) {
              
  this.setTitle(String.valueOf(i));
              try {
                  
  Thread.sleep(1000);
              } catch (
  InterruptedException ex) {
                  
  Logger.getLogger(MyMarque.class.getName()).log(Level.SEVEREnullex);
              }
          }
          
      }
      public static 
  void main(String[]args){
          new 
  MyMarque();
      }
  }
   
 13. duythinht

  duythinht New Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Thread sẽ bị chiếm dụng và bạn sẽ không làm được gì hết cho đến khi thoát ra khỏi vòng lặp. Not responding detectation :-@
   
 14. nguyenson197

  nguyenson197 Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Vậy là sao. Bạn nói rõ chút được không.
   
 15. nguyenson197

  nguyenson197 Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Uk. Mình hiểu rồi. Thanks.
  Tạo cái ra 1 luồng để nó xử lý cái chữ nhấp nháy đó, còn lại mình muốn chạy gì thì chạy. Đoạn mã mình viết chỉ dùng cho mỗi tiêu đề nhấp nháy thôi. :D
   
 16. hongtamtk

  hongtamtk Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  Trong Java thì mình mới học, được biết java chạy đa nhân, chư như VB 6 là chết rồi, khi nào thực hiện xong vòng lặp đó mới. thực hiện típ. Tóm lại chương trình của bạn chỉ có chức năng làm nháy tiêu đề. còn con chức nawg nào khác :D
   
 17. ThanhNhan

  ThanhNhan Active Member

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy từng từ trên title

  cái đề là
  vậy phải có gì nữa ;))
   
 18. devtttq

  devtttq New Member

  nó cứ chạy liên tục như thế liệu có treo máy không cpu đạt tới giới hạn không và mình thấy while(true) là vô hạn rồi.
   
 19. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Không có sleep
  > Thread.sleep(1000)
  thì cpu sẽ đạt mức cao nhưng k đến nỗi treo máy vì máy ảo sử dụng tài nguyên có hạn mà thôi.
   
 20. devtttq

  devtttq New Member

  Khi biên dịch ra chương trình exe để chạy, cũng không treo sao anh jack
   

Chia sẻ trang này

Loading...