Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

JFrame hiện ở trên đầu màn hình ?

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng desktop standalone' started by D.A.N_3002, 14/11/17.

Tags:
 1. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Mình đang có 1 vấn đề như sau : Dù mình có di chuyển 1 JFrame ra giữa màn hình nhưng khi vào các tab chức năng thì nó sẽ quay lại góc trên màn hình. Có cách nào khắc phục không ạ ?
  Cảm ơn mọi người !!
   
 2. tranhuyvc

  tranhuyvc Administrator Staff Member

  Trong hàm main khởi tạo jframe, bạn sử dụng đoạn code sau:
  Code:
   <objJframe>.setLocationRelativeTo(null);
  ---
  Bonus thêm bạn đoạn code lấy GUI của OS hiện tại, vị dụ Window thì sẽ hiện theo GUI của Window, Mac cũng vây. chứ không phải lấy GUI default của Swing

  Code:
   UIManager.setLookAndFeel(
                UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
  dùng trong hàm MAIN
   
 3. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Vào tab chức năng bạn set lại vị trí hay new lại frame vậy? Bạn post code lên thì mới biết chính xác vấn đề để bạn không mắc lại nữa.
   
 4. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Mk new 1 JFrame mới ad ạ, ví dụ khi click vào 1 button thì mk sẽ chạy code sau
  Code:
    
       new Search_Verb().setVisible(true);
      dispose();
   
 5. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Mk new 1 JFrame mới ad ạ, ví dụ khi click vào 1 button thì mk sẽ chạy code sau
  Code:
    
       new Search_Verb().setVisible(true);
      dispose();
   
 6. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Code của bạn là tạo ra một cái đối tượng Search_Verb có thuộc tính được setVisible(true); mà nó chưa được set location, bạn hãy tạo một biến trỏ đến đối tượng của nó rồi setLocation
  sau đó setVisible(true).
  Tức là bạn set location cho nó trước mới cho nó hiện thị.
   
 7. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Thanks ad :):)
   

Chia sẻ trang này

Loading...