JErrorProvider - Java

not_now

New Member
11/6/11
24
1
0
Hôm nay mình xin share cho các bạn component coi như là ra mắt với cộng đồng java >:D<
Ok như các bạn cũng đã biết là khi lập trình trên dotnet ta có cái control tên là errorprovider, nhưng trên java lại ko có nên mình có ý viết và share cho anh em cùng dùng. bài này mình viết chỉ là bài giới thiệu chứ không phải là tut nên mình chỉ viết ngắn gọn thôi anh em thông cảm.


Về cách sử dụng thì cũng dùng tương tự như bên dotnet. vì mình học dotnet trước khi học java nên có phần bị ảnh hưởng :-??

Code tham khảo từ JErrorProviderDemo.java

PHP:
/**
 * This method initializes txtfname	
 * 	
 * @return javax.swing.JTextField	
 */
private JTextField getTxtfname() {
	if (txtfname == null) {
		txtfname = new JTextField();
		txtfname.setBounds(new Rectangle(135, 45, 166, 20));
		txtfname.addFocusListener(new java.awt.event.FocusAdapter() {
			public void focusLost(java.awt.event.FocusEvent e) {
				if(txtfname.getText().equals("")) {
					jErrorProvider.setError(txtfname, "First name must be filled.");
				}
				else {
					jErrorProvider.clear(txtfname);
				}
			}
		});
	}
	return txtfname;
}
Code tham khảo từ JErrorProvider.java

PHP:
/**
 * @version 1.0.0
 * 
 * @author Phu Qui Le
 * lephuqui@gmail.com
 *
 */
	public void setError(JComponent control, String msg) {
		
		JComponent parent = (JComponent) control.getParent();
		Rectangle rec = control.getBounds();
			int w = rec.width;
			//int h = rec.height;
			int x = rec.x;
			int y = rec.y;
		
		if(!this.ctrl.contains(control)) { // if doesn't already exist.
			this.ctrl.add(control);        // add to Vector.
			
			JLabel lblerror = new JLabel();
				lblerror.setBounds(new Rectangle((x + w + 5), y + 2, 16, 16));
				lblerror.setIcon(this.icon);
				lblerror.setToolTipText(msg);
				lblerror.setVisible(true);
			
			parent.add(lblerror);
			setDisplay(parent);
		}
		else { // is already exist.
			   // just reuse.
			JLabel lblerror = (JLabel) parent.getComponentAt((x + w + 5), y + 2);
			lblerror.setToolTipText(msg);
		}
		
		if(sound) Toolkit.getDefaultToolkit().beep();
	}
Bạn có thể xem toàn bộ project ở đây.

[YOUTUBE]KcR0s-wwlpk[/YOUTUBE]​

Nguồn Bungun Blog
 

ThanhNhan

Active Member
30/12/10
1,666
14
38
Ðề: JErrorProvider - Java

Cái này tui thấy bên .net cho phép kéo thả mà, bạn cũng làm một javabean để kéo thả lập sử dụng với netbean đi.
 

not_now

New Member
11/6/11
24
1
0
Ðề: JErrorProvider - Java

Cái này tui thấy bên .net cho phép kéo thả mà, bạn cũng làm một javabean để kéo thả lập sử dụng với netbean đi.
click phải chuột vào tool ben netbean add file Jerrorprovider.jar vao sau đó keo tha nhu dotnet :) ko biết có dúng ko vì mình ko dùng netbean :)
 

not_now

New Member
11/6/11
24
1
0
Ðề: JErrorProvider - Java

update phien bản moi sẵn làm video demo luon :D