Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

[javascript]Về chuyển đuổi chuỗi có dấu thành url bài viết

Discussion in 'Ngôn ngữ lập trình khác (Pascal, C#, VB, ...)' started by tranquang9a1, 23/11/13.

 1. tranquang9a1

  tranquang9a1 New Member

  Đầu tiên, xin gửi lời chào đến BQT và các thành viên diễn đàn
  Hiện em đanh làm 1 project java trong đó có việc cần phải chuyển tên bài viết thành link
  Đã thử sử dụng javascript nhưng vẫn không chuyển được.
  Vậy mong BQT hướng dẫn em có thể viết được hàm này, em cảm ơn!
  Đây là code javascript của em
  Code:
  function change_alias( alias )
  {
    var str = alias;
    str= str.toLowerCase();
    str= str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ |ặ|ẳ|ẵ/g,"a");
    str= str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g,"e");
    str= str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g,"i");
    str= str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ |ợ|ở|ỡ/g,"o");
    str= str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g,"u");
    str= str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g,"y");
    str= str.replace(/đ/g,"d");
    str= str.replace(/!|@|%|\^|\*|\(|\)|\+|\=|\<|\>|\?|\/|,|\.|\:|\;|\'| |\"|\&|\#|\[|\]|~|$|_/g,"-");
    /* tìm và thay thế các kí tự đặc biệt trong chuỗi sang kí tự - */
    str= str.replace(/-+-/g,"-"); //thay thế 2- thành 1-
    str= str.replace(/^\-+|\-+$/g,"");
    //cắt bỏ ký tự - ở đầu và cuối chuỗi
    return str;
  }
   

Chia sẻ trang này

Loading...