Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

thongdoanvan

Moderator
21/1/10
247
7
16
Học Java thông qua thực hành.
Lúc trước khi tôi bắt đầu học java, tôi có hỏi một số anh chị về java, và phương pháp học. Và các anh chị nói rằng học java là chuối đó. Tuy nhiên nếu em học nhiều thì em sẽ thấy hay. Và các anh chị có khuyên tôi, nên học từ những bài cơ bản nhất.
Và tôi bắt đầu với java từ những ví dụ dưới đây.
Phần 1: Các bài thực hành với toán tử
Bài 1:
class Bai1
{
public static void main(String args[])
{
int i=1;
int j=6;
int k;
System.out.println("i is"+i);
System.out.println("j is"+j);
k=i+j;
System.out.println("i+j ="+k);
k=i-j;
System.out.println("i-j="+k);
k=i*j;
System.out.println("i*j="+k);
k=i/j;
System.out.println("i/j="+k);
}
}
Bài số 2:
class Bai2
{
public static void main(String args[])
{

double x=7.5;
double y=6.9;
double k;
System.out.println("x is"+x);
System.out.println("y is"+y);
k=x+y;
System.out.println("x+y is"+k);
k=x-y;
System.out.println("x-y is"+k);
}
}
Bài số 3:
class Bai3
{
public static void main(String args[])
{
int i=10;
int j=2;
int k;
System.out.println("i is"+i);
System.out.println("j is"+j);
k=i/j;
System.out.println("i/j is="+k);
k=i*j;
System.out.println("i*j is="+k);
}
}
Bài số 4:
class Bai4
{
public static void main(String args[])
{
double mass=9.109E-25; //hang so khoi luong nguyen tu
double c=2.988E8; //hang so c,van toc anh sang
double E=mass*c*c;
System.out.println(E);
}
}
Bài số 5
class Bai6
{
//Farhernheit-->Celcius. Program use 4.7
public static void main(String args[])
{
double farh,celcius;
double lower,upper,step;
lower=0.0; //lower limit of temperature table
upper=300.0; //upper limit of temperature table
step=20.0; //step size;
farh=lower;
while(farh<upper)
{
celcius=(5.0/9.0)*(farh-30);
System.out.println(farh+" "+celcius);
farh=farh+step;
}

}

}
Vẫn còn tiếp, và mình sẽ post từ từ.
 

thongdoanvan

Moderator
21/1/10
247
7
16
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Bài số 6
class Bai6
{
public static void main(String arg[])
{
int i=10; //kieu du lieu cua i dang interger.
double x=2.5; //bien x dang double
double k; //kieu du lieu cua k cung la double. vi interger+double=double
System.out.println("i is"+i);
System.out.println("x is"+x);
k=i+x;
System.out.println("i+x is"+k);
k=i-x;
System.out.println("i-x is"+k);
k=i*x;
System.out.println("i*xis"+k);
k=i/x;
System.out.println("i/xis"+k);
k=i%x;
System.out.println("i%x is"+k);
}
}
Bài số 7
class Bai7
{
public static void main(String args[])
{
double mass;
double c = 2.998E8;
double k;
mass=Double.valueOf(args[0]).doubleValue();
k=mass *c *c;
System.out.println("Jauler"+k);
}
}
Bài số 8
class mc2 {
public static void main (String args[]) {

double mass;
double c = 2.998E8; // meters/second
double E;

mass = Double.valueOf(args[0]).doubleValue();
E = mass * c * c;
System.out.println(E + " Joules");
}
}
Bài số 9
class Bai9
{
public static void main(String args[])
{
String s1="Doan van thong";
String s2="doan van thong";
if(s1==s2)
System.out.println("The Strings are the same");
else if(s1!=s2)
System.out.println("The Strings are diffirent");
if(s1.equals(s2))
{
System.out.println("The string are the same");
}
else
{
System.out.println("The string are the diffirents");
}
String s3="Hello word";
String s4=new String("Hello word");
if(s3==s4) //so sanh hai doi tuong chuoi khac nhau. sai
System.out.println("The strings are the same");
else
System.out.println("The strings are the diffirent");
if(s3.equals(s4)) //dung phuong thuc equals(), de so sanh.
System.out.println("The strings are the same");
String s5=new String("Hello word");
if(s3==s5)
System.out.println("The strings are the same");
else
System.out.println("The strings are the diffirent");
if(s3.equals(s5)) //chi dung phuong thuc equals() de so sanh hai chuoi..
System.out.println("The strings are the same");
}
}
Bài số 10
class Bai10
{
public static void main(String args[])
{
System.out.println("Hello");
for(int i=0;i<args.length;i++)
{
System.out.println(args);
System.out.println(" ");
}
System.out.println();
}
}

Bài số 11
class Bai11
{
public static void main(String args[])
{
System.out.println("Hello Every body");
for(int i=1;i<=10;i++)
{
System.out.println(i);
}
System.out.println("All done!");
}
}
Bài số 12
class Bai12
{
public static void main(String args[])
{
for(int i=1;i<=10;i--)
System.out.println(i);
System.out.println("All done");
}
}
Bài số 13”
class Bai16
{
public static void main(String args[])
{
int i=1;
do{
System.out.println(i);
i=i+1;
}while(i<=10); //for loop the ends when i biggen than ten.
}
}
Bài số 14
class Bai14
{
public static void main(String args[])
{
int i,j,k;
j=1;
k=0;
for(i=1;i<=60;i++)
{
k+=j;
j*=2;
System.out.print(k+"\t");
if(i%4==0)
System.out.println();
}
System.out.println("All done");
}
}
Bài số 15
class Bai20
{
public static void main(String args[])
{
int i;
double j,k;
j=1.0;
k=0.0;
for(i=1;i<=100;i++)
{
k+=j;
System.out.print(k+"\t");
if(i%4==0)
{

System.out.println();
j*=2.0;
}
}
System.out.println("Alldone");
}
}
 

tranhuyvc

Administrator
Staff member
21/1/10
6,248
231
63
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Có gì không hiểu các bạn cứ PM, tụi mình sẽ giúp đở tận tình
Thân
 

tranhuyvc

Administrator
Staff member
21/1/10
6,248
231
63
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Có gì không hiểu các bạn cứ PM, tụi mình sẽ giúp đở tận tình
Thân
 

ACCP0909

New Member
2/3/10
46
1
0
29
Hải Dương
mp3.zing.vn
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Thank anh thongvandoan các ví dụ của anh khá dễ hiểu :D. Nhưng em xin có ý kiến thế này ví dụ của anh là dành cho người mới học anh lên dùng những câu tiếng việt cho dễ hiểu nhất là các đoạn
The Strings are the same:
The Strings are diffirent:
Những người mới học nhiều người không được thạo tiếng anh lắm cho lên họ sẽ bê nguyên ví dụ của anh vào chạy mà chưa hiểu hết nghĩa. :D
 
  • Like
Reactions: DuongVanThang1808

Giang Tử Đạo

Mod học việc
24/1/10
109
3
0
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

class Bai12
{
public static void main(String args[])
{
for(int i=1;i<=10;i--)
System.out.println(i);
System.out.println("All done");
}
}

bài này nó chay wài lun
 

tranhuyvc

Administrator
Staff member
21/1/10
6,248
231
63
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Vô tận mà, i = 1 dĩ nhiện <10 rồi, zậy mà con i--. điều kiện luôn đúng ! loop forever
 

buon167

New Member
16/4/10
4
0
0
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Bài số 7
bạn ơi cho mình hỏi 1 chút nhé.mình kiểm tra nó không báo lỗi nhưng khi chạy chuơng trình nó ra thông báo này:Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at BAI1.main(BAI1.java:17)

nghĩa là sao hả bạn!
 

thanhhusn

New Member
20/4/10
2
0
0
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Em thì chưa bao giờ học java, chỉ bik về C++ với C thui. nhưng mà lỗi đó chắc do mảng ko có phần tử 0 hả anh :-/ . Phải ko ạ ?
 

thoai_phamkhac

New Member
6/10/10
8
0
0
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

bạn ơi cho mình hỏi cái này :
mình copy bài số 7 và 8 vào net bean rồi chạy thì đc báo lỗi như thế này
"Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at bai4.main(bai4.java:17)
Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
"
mình phải làm sao để sửa lỗi này
thân :)
 

minhuit

New Member
15/10/10
4
0
0
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Bạn ơi! giải thích hộ mình bài 7 với mình làm nó báo lỗi này
:confused:
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 0
at bai4.Main.main(Main.java:22)
 

suri_071291

New Member
22/1/11
6
0
0
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Các anh ơi cho e hỏi: Nếu mà mình soạn xog một bài java rồi và muốn làm tiếp bài khác thì mình vào newfile hay newproject? và nếu vào newfile thi em sẽ pai chọn những gì tiếp theo để làm bài?Thank các a nhiều
 

geminious

Member
8/12/10
142
6
16
Hà Nội
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

tùy ý thích. Nếu bài lớn thì tạo new project. Nhg rồi sau này nhiều bài quá thì nhìn vào cái danh sách project em sẽ loạn mắt lên đấy -> tìm lại 1 project trong đống ý cũng tốn thời gian

Để tổ chức tốt hơn thì e nên cho chung vào 1 project nhg chia làm các package khác nhau ;)
vd: Project về phần XYZ, package bài 1, package bài 2. Trong các package có thể tạo thêm các package khác tùy ý ;)
 

suri_071291

New Member
22/1/11
6
0
0
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Bài số 6
Bài số 10
Anh Thong ơi! bài này hình như cho ra kết quả chưa đug thì pai.Bài này cho ra kết quả là các kí tự của từ Hello moi ki tu cách nhau mot khoang trag nhug sao em thay bai nay cua anh chi cho ra chu Hello tuc la moi dong system đầu tiên dc thuc hien con vog lap for cha co tac dug j thi pai...Anh xem jup em nhe
 

geminious

Member
8/12/10
142
6
16
Hà Nội
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

public static void main(String args[])
Chương trình java có khả năng đưa thêm các tham số vào khi chạy chương trình. Giống như trong DOS gọi lệnh "dir" nhg có thể cho thêm các tham số /a /h để thay đổi kết quả theo ý của mình. Bài 10 cũng giống vậy

Khi gọi chương trình A kèm theo tham số là "abc" chẳng hạn. Các tham số đó sẽ được lưu vào mảng args[] kiểu String. Ý nghĩa của bài 10 là chạy một loạt các phần tử của mảng args này rồi in ra từng phần tử, mỗi phần tử cách nhau 1 dấu cách.
 

suri_071291

New Member
22/1/11
6
0
0
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Em chạy ct bài 10 đúng là in ra man hình dòng "Hello" nhưng mà các kí tự không cách nhau một khoảng trắng.Cái dòng in ra từ hello xuất phát từ câu lệnh System, vòng for ở dưới em đọc cũng hiểu là a muốn in ra các kí tự cách nhau 1 khoảng trắng, nhưng mà em nghĩ các kí tự này phải cho vào mảng thì mới in ra được.Chứ rõ ràng em chay chươg trih trên ra từ "Hello" thôi.Em mới học java ở trên lớp được 2 buổi, kiến thức còn nông mong các anh chỉ giáo thêm....Thank
 

Scorpion06

Member
18/11/10
100
1
16
Ðề: Java thực hành, với những ví dụ cơ bản nhất.

Giá mà mỗi bài bạn đều ghi tác dụng của nó, và cho vào thẻ php thì dễ nhìn dễ đọc