HỎI java Swing.

copcop

New Member
2/12/22
1
0
1
HaNoi
em chào mọi người, em đang lập trình game cờ caro, em làm theo lập trình hướng đối tượng. Đến phần vẽ bàn cờ e tạo class để kẻ bàn cờ mà không biết làm sao để có thể đưa phần vừa làm vào 1 cái jPanel. Em cảm ơn nhiều ạ.
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
3,089
1,345
113
em chào mọi người, em đang lập trình game cờ caro, em làm theo lập trình hướng đối tượng. Đến phần vẽ bàn cờ e tạo class để kẻ bàn cờ mà không biết làm sao để có thể đưa phần vừa làm vào 1 cái jPanel. Em cảm ơn nhiều ạ.
Learning by Trying.
Use GridLayout to define the rows and the columns. Example:
Java:
// 4 x 4 fields filled by JButton or any other SWING component
JPanel caro = new JPanel(new java.awt.GridLayout(4, 4));