[Java JSON] Giới thiệu


JSON (JavaScript Object Notation) là một dạng dữ liệu dùng để trao đổi dữ liệu đơn giản, nhẹ và dễ đọc, ghi. Trong Java, thường sử dụng JacksonGson để xử lý dữ liệu dạng JSON

1. Jackson
Đã test với Jackson 2.9.8

2. Gson
Đã test với Gson 2.8.5

3. FastJson
Đã test với FastJson 1.2.57

FAQs


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/tutorials/java-json-tutorials
 
Sửa lần cuối:

Bình luận