[Java I/O] Lấy thông tin input tiêu chuẩn trong Java

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lấy thông tin input tiêu chuẩn trong Java

Chú ý
Hãy thêm khảo bài viết - 3 cách đọc dữ liệu từ console trong Java.

Một ví dụ về cách đọc input đầu vào tiêu chuẩn trong Java


Java:
package com.mkyong.pageview;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class Test {

  public static void main(String[] args) {

    BufferedReader br = null;

    try {
      // for JDK 1.6, please use java.io.Console class to read system input.
      br = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

      while (true) {

        System.out.print("Enter something : ");
        String input = br.readLine();

        if ("q".equals(input)) {
          System.out.println("Exit!");
          System.exit(0);
        }

        System.out.println("input : " + input);
        System.out.println("-----------\n");
      }

    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    } finally {
      if (br != null) {
        try {
          br.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }

  }

}

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/how-to-get-the-standard-input-in-java/
 
Sửa lần cuối:

Bình luận