[Java I/O] Cách xóa file tạm

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách xóa file tạm trong Java

File tạm được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ít quan trọng và dữ liệu tạm, nó thường được xóa khi hệ thống bị dừng. Cách tốt nhất là sử dụng File.deleteOnExit() để tự làm việc này.

Ví dụ,

Java:
File temp = File.createTempFile("abc", ".tmp");
temp.deleteOnExit();
Ví dụ trên sẽ tạo một file tạm tên “abc.tmp” và xóa nó khi chương trình kết thúc hoặc bị thoát.

P.S Nếu muốn xóa file tạm thủ công, vẫn có thể sử dụng File.delete().


Code mẫu

Java:
package com.mkyong.file;

import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class DeleteTempFileExample
{
  public static void main(String[] args)
  {

    try{

      //create a temp file
      File temp = File.createTempFile("temptempfilefile", ".tmp");

      //delete temporary file when the program is exited
      temp.deleteOnExit();

      //delete immediate
      //temp.delete();

    }catch(IOException e){

      e.printStackTrace();

    }

  }
}


Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/how-to-delete-temporary-file-in-java/
 

Bình luận