Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

[java Core] Đọc Số Tiền Vnđ Thành Chữ | Hỗ Trợ Đến Đơn Vị Mười Ngàn.

Discussion in 'Example by User Define Class' started by tranhuyvc, 24/6/19.

 1. tranhuyvc

  tranhuyvc Administrator Staff Member

  Hôm nay mình share anh em đoạn code đọc số tiền VNĐ thành chữ mà mình viết trong project của mình trước kia. Hàm này nhập và kiểu BigDecimal số tiền và trả về số tiền bằng chữ. Hỗ trợ đơn vị đến mười ngàn.

  Code:
   public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Read: 10.000.000 - " +numberToString(new BigDecimal( "10000000")));
  System.out.println("Read: 5.123.894.500 - " +numberToString(new BigDecimal( "5123894500")));
  System.out.println("Read: 1.235.123.894.500 - " +numberToString(new BigDecimal( "12355123894500")));
  }
  Code:
  OUT
  ----
  Read: 10.000.000 - Mười triệu đồng
  Read: 5.123.894.500 - Năm tỷ một trăm hai mươi ba triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn năm trăm đồng
  Read: 1.235.123.894.500 - Mười hai ngàn ba trăm năm mươi lăm tỷ một trăm hai mươi ba triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn năm trăm đồng
  Source code trong file attach nhé :) ReadNumber.java
   

  Attached Files:

Chia sẻ trang này

Loading...