[java Core] Đọc Số Tiền Vnđ Thành Chữ | Hỗ Trợ Đến Đơn Vị Mười Ngàn.

tranhuyvc

Administrator
Staff member
21/1/10
6,248
231
63
Hôm nay mình share anh em đoạn code đọc số tiền VNĐ thành chữ mà mình viết trong project của mình trước kia. Hàm này nhập và kiểu BigDecimal số tiền và trả về số tiền bằng chữ. Hỗ trợ đơn vị đến mười ngàn.

Code:
 public static void main(String[] args) {
System.out.println("Read: 10.000.000 - " +numberToString(new BigDecimal( "10000000")));
System.out.println("Read: 5.123.894.500 - " +numberToString(new BigDecimal( "5123894500")));
System.out.println("Read: 1.235.123.894.500 - " +numberToString(new BigDecimal( "12355123894500")));
}
Code:
OUT
----
Read: 10.000.000 - Mười triệu đồng
Read: 5.123.894.500 - Năm tỷ một trăm hai mươi ba triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn năm trăm đồng
Read: 1.235.123.894.500 - Mười hai ngàn ba trăm năm mươi lăm tỷ một trăm hai mươi ba triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn năm trăm đồng
Source code trong file attach nhé :) ReadNumber.java
 

Attachments

  • Like
Reactions: vietronaldo23w

vietronaldo23w

New Member
15/6/20
1
0
1
nghệ an
Hôm nay mình share anh em đoạn code đọc số tiền VNĐ thành chữ mà mình viết trong project của mình trước kia. Hàm này nhập và kiểu BigDecimal số tiền và trả về số tiền bằng chữ. Hỗ trợ đơn vị đến mười ngàn.

Code:
 public static void main(String[] args) {
System.out.println("Read: 10.000.000 - " +numberToString(new BigDecimal( "10000000")));
System.out.println("Read: 5.123.894.500 - " +numberToString(new BigDecimal( "5123894500")));
System.out.println("Read: 1.235.123.894.500 - " +numberToString(new BigDecimal( "12355123894500")));
}
Code:
OUT
----
Read: 10.000.000 - Mười triệu đồng
Read: 5.123.894.500 - Năm tỷ một trăm hai mươi ba triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn năm trăm đồng
Read: 1.235.123.894.500 - Mười hai ngàn ba trăm năm mươi lăm tỷ một trăm hai mươi ba triệu tám trăm chín mươi bốn ngàn năm trăm đồng
Source code trong file attach nhé :) ReadNumber.java
hay quá pro ơi