[Java] Chuyển đổi các chuỗi con được phân cách bởi dấu phẩy trong chuỗi thành List các String

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để chuyển đổi các chuỗi con được phân cách bởi dấu phẩy trong chuỗi thành List các String

Ví dụ Java về làm thế nào để chuyển đổi một String được phân tách bằng dấu phẩy sang một List và ngược lại.

1. Chuyển đổi chuỗi con được phân tách bằng dấu phẩy thành List

TestApp1.java
Java:
package com.mkyong.utils;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class TestApp1 {

  public static void main(String[] args) {

    String alpha = "A, B, C, D";
    
    //Remove whitespace and split by comma
    List<String> result = Arrays.asList(alpha.split("\\s*,\\s*"));

    System.out.println(result);
  }

}
Kết quả
Code:
[A, B, C, D]
2. Chuyển đổi List các String thành chuỗi với phân cách là dấu phẩy
Không cần duyệt List, sử dụng phương thức mới của Java 8 là String.join.

TestApp2.java
Java:
package com.mkyong.utils;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class TestApp2 {

  public static void main(String[] args) {

    List<String> list = Arrays.asList("A", "B", "C", "D");

    String result = String.join(",", list);
    System.out.println(result);
  }

}
Kết quả
Code:
A,B,C,D
Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java/java-convert-comma-separated-string-to-a-list
 

Bình luận