[Java 8] Tính số ngày giữa 2 mốc thời gian

Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và cách tính số ngày giữa 2 mốc thời gian trong java 8.

Trong java 8, có thể sử dụng ChronoUnit.DAYS.between(from, to) để tính số ngày giữa 2 mốc thời điểm.

LocalDate
JavaBetweenDays1.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.time.LocalDate;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class JavaBetweenDays1 {

  public static void main(String[] args) {

    LocalDate from = LocalDate.now();
    LocalDate to = from.plusDays(10);

    long result = ChronoUnit.DAYS.between(from, to);
    System.out.println(result);

  }
}
Kết quả
Code:
10
LocalDateTime
JavaBetweenDays2.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.time.LocalDateTime;
import java.time.temporal.ChronoUnit;

public class JavaBetweenDays2 {

  public static void main(String[] args) {

    LocalDateTime from = LocalDateTime.now();
    LocalDateTime to = from.plusDays(10);

    long result = ChronoUnit.DAYS.between(from, to);
    System.out.println(result);

    LocalDateTime to2 = from.minusDays(10);
    long result2 = ChronoUnit.DAYS.between(from, to2);
    System.out.println(result2);
  }
}
Kết quả
Code:
10
-10
Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java8/java-8-how-to-calculate-days-between-two-dates
 
Sửa lần cuối:

Bình luận