[Java 8] Chuyển đổi Stream sang List

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chuyển Stream sang List trong Java 8

Java8Example1.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;

public class Java8Example1 {

  public static void main(String[] args) {

    Stream<String> language = Stream.of("java", "python", "node");

    //Convert a Stream to List
    List<String> result = language.collect(Collectors.toList());

    result.forEach(System.out::println);

  }
}
Kết quả
Code:
java
python
node
Một ví dụ khác, lọc số khác 3 và chuyển đổi nó thành List

Java8Example2.java
Java:
package com.mkyong.java8;

import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;
import java.util.stream.Stream;

public class Java8Example2 {

  public static void main(String[] args) {

    Stream<Integer> number = Stream.of(1, 2, 3, 4, 5);

    List<Integer> result2 = number.filter(x -> x != 3).collect(Collectors.toList());

    result2.forEach(x -> System.out.println(x));


  }
}
Kết quả
Code:
1
2
4
5
Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/java8/java-8-convert-a-stream-to-list
 
Sửa lần cuối:

Bình luận