[Java 8] Cách chỉ định Maven

Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chỉ định Maven trong Java 8

Trong pom.xml, mặc định maven.compiler.source properties dùng chỉ định Maven để Java 8 sử dụng cho việc biên dịch project.

1. Maven Properties
Java 8

pom.xml
XML:
  <properties>
    <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
    <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  </properties>

Java 7

pom.xml
XML:
  <properties>
    <maven.compiler.target>1.7</maven.compiler.target>
    <maven.compiler.source>1.7</maven.compiler.source>
  </properties>

2. Compiler Plugin
Thay thế, cấu hình trực tiếp bằng plugin.

pom.xml
XML:
  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.6.1</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

Cám ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết sau :)

Bài viết tham khảo tại: https://mkyong.com/maven/how-to-tell-maven-to-use-java-8
 

Bình luận