[J2ME] Hỏi về keyCode

gorkiit

Active Member
5/4/10
138
35
28
Thanh Hóa
Code:
protected void keyReleased(int keyCode) {
    super.keyPressed(keyCode);
    //int gameAction = getGameAction(keyCode);

    switch (keyCode) {
      case KEY_NUM4:
        count += 10;
        break;
      case KEY_NUM6:
        count = count - 10;
        if (count == 0) {
        }
        break;
      default:
        break;
    }
    repaint();
  }
Mọi người làm ơn cho em hỏi. Trong cái swich khi em dùng keyCode thì nó làm việc đc với các phím từ 0-9, còn không dùng được phím UP, DOWN, LEFT,RIGHT và ngược lại khi em dùng gameAction() thì chỉ có phím UP,DOWN, LEFT,RIGHT dùng được còn phím từ 0-9 k được.
Và cách khắc phục thế nào để dùng được tất cả các phím