júp mình viết chương trình quản lý dịch vụ 1080 với.......

thuykute

New Member
11/5/12
5
0
1
28
mình không biết mới nhờ các bạn júp chứ bít thì nói j nữa hjx
 

thuykute

New Member
11/5/12
5
0
1
28
mình chưa hình dung được dịch vụ nay bắt đầu làm như thề nào ai biết giúp mìh với mình cảm ơn nhiu hjhj
 

thuykute

New Member
11/5/12
5
0
1
28
các bạn có thể giúp minh viết code java quản lí dịch vụ 1080. ví dụ viết chương trình lưu thông tin mã số điện thoại về 1 lĩnh vực nào đó, để khi hệ thống nhận thông tin về mã số được chọn sẽ cho câu trả lời tự động tương ứng hoặc các bạn co các đề tài khác liên quan đến dịch vụ 108thì cho mih xin với
 

thuykute

New Member
11/5/12
5
0
1
28
uhm ong thay chi ra đề la viết code qlý dịch vụ 1080thôi . mà dịch vụ 1080 có nhiều lĩnh vực mình đã chọn lĩnh vực như trên nếu bạn có lĩnh vực 1080 khac cho mình xin tham khảo với
 

thuykute

New Member
11/5/12
5
0
1
28
chương trình quản lý dich vụ 1080 có nhiều lĩnh vực mình đã chọn lĩnh vực là quản lý điểm thi tốt nghiệp lớp 10 và lưu thông tin mã số điện thoại nào đó của tổng đài ,khi nhập vào các thông tin sau ví dụ như số báo danh, họ tên, ngày sinh thì chương trình sẽ đưa ra điểm tương ứng gồm 2 môn toán văn. các bạn giúp mình về
thiết kế giao diện và kết nối cơ sở dữ liệu với.hay giúp mình phân tích chương trình này cũng được nhe!!!