Insert datetime vào mysql

vickent

New Member
18/3/13
15
0
1
29
Code:
String str="23 12 2012 17:12:09";
SimpleDateFormat ft=new SimpleDateFormat("yyyy MM dd HH:mm:ss");
java.util.Date dt=ft.parse(str);
Mình insert vào database thì trong database ko nhận.nó lưu toàn 0000-00-00 00:00:00
dữ liệu trong table mình để kiểu datetime.
vậy cho mình hỏi làm sao để lưu được cái ngày tháng kia vào table.
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,749
1,259
113
vickent,
what you did is eh..hm...huh
Try this
PHP:
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat ("dd MMM yyyy hh:mm:ss", Locale.getDefault());
String today = sdf.format(new Date());
System.out.println("Today is "+today);
I got this date: Today is 12 Apr 2013 06:17:52
 

thansautk

New Member
2/3/11
12
1
3
Với mysql thì khiểu date khi bạn insert vào thì insert theo kiểu text cũng được, do đó bạn chỉ cần format nó về dạng yyyy-MM-dd HH:mm:ss rồi insert ( Kiểu text) vào là được