TUYỂN DỤNG [HN] Tuyển dụng Java Developer (Junior => Senior)

TramBui

New Member
10/9/21
1
0
1
Ha Noi
* Vị trí Junior:
- Có kiến thức cơ bản về JavaCore.
- Làm việc được với Java Spring, html, css, java script, NodeJS...
- Tư duy lập trình hướng đối tượng tốt.
- Có khả năng làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSql, SQL Server…
- Sử dụng tốt các IDE như Eclipse, Spring Tool Suite.
- Chăm chỉ làm việc, biết lắng nghe và có định hướng nghề nghiệp tốt.
* Vị trí Senior:
- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc với PostgreSql, SQL Server,...
- Có kinh nghiệm làm việc với Java Spring, html, css, java script, NodeJS,...
- Có khả năng xây dựng, quản trị Core project.
- Nắm vững kiến thức JavaCore.
- Sử dụng tốt các IDE như Eclipse, Spring Tool Suite.
- Đam mê tìm hiểu công nghệ mới, nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc.
- Tư duy lập trình hướng đối tượng tốt.

Mọi người contact em qua địa chỉ: bui.dieu.tram@hrnavi.com