[hibernate framework]

mình có làm demo hibernate nhưng xảy ra lỗi gì mình debug k được, mong moi người giúp cho

  • thanks

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    1

nguyen_van_ab

New Member
26/8/13
6
0
1
31
cài JDK 1.7 EE cùng với JDK1.6 SE(đã cài) trên win 7 mà nó có lỗi "invalid or incompatible java directory,please specify the path to a valid java directory" là sao nhỉ ?