Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Hiện thị văn bản html sử dụng javax.swing.JEditorPane

Discussion in 'Example by API' started by JackV, 13/2/11.

 1. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  [​IMG]

  Code chính để thiết lập hiện thị văn bản html
  PHP:
          JEditorPane je = new JEditorPane();
          
  je.setContentType("text/html"); // content type, định dạng hiện thị văn bản là dạng text/html
          
  je.setText("<center>Chào mừng bạn đến với <b>Cộng Đồng Java Việt Nam</b><br><img width='400' height='150' src='http://congdongjava.com/banner.jpg' />"); 
  Code mẫu
  PHP:
  import java.awt.BorderLayout;
  import java.awt.Container;
  import javax.swing.JEditorPane;
  import javax.swing.JFrame;

  /**
   *
   * @author Thanh Nhan <JackV at congdongjava.com>
   */
  public class JEditorPane_01 {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  JFrame jf = new JFrame("Congdongjava.com demo JEditorPane");
          
  JEditorPane je = new JEditorPane();
          
  Container con jf.getContentPane();
          
  con.setLayout(new BorderLayout());
          
  con.add(je);

          
  je.setContentType("text/html"); // content type, định dạng hiện thị văn bản là dạng text/html
          
  je.setText("<center>Chào mừng bạn đến với <b>Cộng Đồng Java Việt Nam</b><br><img width='400' height='150' src='http://congdongjava.com/banner.jpg' />");

          
  jf.setSize(420250);
          
  jf.setDefaultCloseOperation(jf.EXIT_ON_CLOSE);
          
  jf.setVisible(true);
      }

  }
  Ứng dụng
  • Hiện thị các văn bản dạng html
  • Hiện thị nội dung chat có hình ảnh
   
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Ðề: Hiện thị văn bản html sử dụng JEditorPane

  Lưu ý: Khi bạn để hình trong thư mục images đặt bên cạnh file .java (.class) thì bạn phải sửa lại
  PHP:
  src='images/1.gif'
  thành
  PHP:
  src='"+url+"images/1.gif'
  với url như sau
  PHP:
  URL url=this.getClass().getResource("");
          
  jEditorPane1.setText(
                  
  "Đường dẫn tương đối <br> "
                  
  "<p>Smile 1 <img border='0' src='"+url+"images/1.gif' width='18' height='18'></p>"
                  
  "<p>Smile 2 <img border='0' src='"+url+"images/2.gif' width='18' height='18'></p>"
                  
  "<p>Smile 3 <img border='0' src='"+url+"images/3.gif' width='18' height='18'></p>")
  =====================
  Hiện tại mình chưa xác định được
  PHP:
  src='images/1.gif'
  thì đường dẫn tương đối này trỏ đi đâu.
   

Chia sẻ trang này

Loading...