Hiển thị màn hình phone trên máy tính với Droid@Screen

kim

Thành viên VIP
Staff member
Tôi vừa mới tìm ra một Java Swing GUI applicaton cho phép hiển thị màn hình của thiết bị chạy hệ điều hành Android lên trên máy tính, điều này thuật lợi cho việc thuyết trình hoặc một số việc gì đó mà bạn mong muốn.
Demo:


Yêu cầu:
  • Máy tính đã cài Android SDK.
  • Đã thiết lập biến môi trường chạy java (ANDROID_HOME).
  • Java 6.
  • Máy tính kết nối với thiết bị Android qua cáp USB.
Thực Thi:
Chỉ cần double click vào file có dạng (droidAtScreen-*nnn*.jar) hoặc chạy bằn dòng lệnh command-line:
PHP:
java -jar droidAtScreen-1.0.jar
Download

Cập nhật tại đây!
CopyRight blog.ribomation.com​