Hiển thị dữ liệu trong database tương ứng với dữ liệu trong combobox ở JSP

hungdng.92

New Member
24/10/12
3
0
1
28
Chào mọi người !
Mình có 1 vấn đề này cần mọi người giúp đỡ.
mình có 1 combobox chứa tất cả các mã lớp học, mình muốn khi mình 1 chọn 1 sinh viên ở 1 table thì combobox sẽ hiển thị đúng lớp của sinh viên đó.Mình làm trong JSP nha các bạn !