[help]

npmtam

New Member
25/6/19
1
0
1
27
Chào các bác, mong các bác chỉ giáo.
Chả là e mới tập tọe, đang cố gắng cài SDK, jdk để chạy appium. Tuy nhiên khi cố gắng cài bản mới nhất thì e hay gặp lỗi. E downgrade xuống các bản thấp như jdk 8.0 thì dùng được bình thường tuy nhiên kết nối với android 9.0 lại không hỗ trợ. Hiện SDK e đang dùng bản mới nhất và e cài jdk 11 nhưng khi chạy sdkmanager.bat nó chỉ hiện rồi tắt chứ không chạy UI. dùng command line thì nó chỉ báo chạy 100% rồi không có gì xảy ra tiếp theo cả. Mong các bro giúp đỡ.
Em xin cảm ơn

Em quên ghi title nhưng không chỉnh sửa được. mong mod sửa giúp e. e cảm ơn