[HELP] Xin giúp đỡ về lỗi khi chạy RMI giữa máy thật và máy ảo.

le binh

New Member
27/7/12
9
1
3
29
Chào mọi người,
Mình có một ứng dụng RMI. Mình chạy trên cùng một máy thì OK, chạy trên hai máy tính trong LAN cũng OK. Tuy nhiên khi mình chạy giữa máy thật và máy ảo thì lại sỉnh ra lỗi: Connection refused to host: 127.0.1.1; nested exception is:.....
Mong mọi người chỉ giúp cách khắc phục.
Thanks all./.