help!!SQL database trong java

Phu Quy

New Member
28/12/16
1
0
0
37
Mình đang muốn sử dụng SQL database của hosting ở đây mình đang dùng tạm một hosting miễn phí của byethost.
MySQL username b11_19802105
MySQL password **********
MySQL hostname sql206.byethost11.comvới đoạn code như sau:
package Secure;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;
/**
*
* @author phuquy
*/
public class MySqplConnect {
Connection conn=null;
public static Connection ConnectDb() {
try{
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection conn=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://sql206.byethost11.com:3306/b11_19802105_pq?autoReconnect=true&useSSL=false","b11_19802105 ","mypass");

return conn;
}catch(Exception e)
{
JOptionPane.showMessageDialog(null, e);
return null;
}

}

}

Nhưng không thể kết nối được. mình không hiểu lý do vì sao. bác nào giúp em với được không ợ. híc híc...
 

Duc NGUYEN

New Member
3/1/17
2
0
1
31
Cái này thường bị thiếu driver là chính.

Bạn dùng tool như DBeaver để kiểm tra xem những thông số của connection đúng chưa

Sau đó thì đọc lỗi (Exception ) là xong.