Help me! Bài toán Java cơ bản

quangman

New Member
9/3/14
7
0
1
Mấy bác giúp em giải bài này với, em mới học không hiểu hàm boolean phải làm như thế nào.
Translate the class diagram in figure into a class definition. Also create instances of the class:
AUTOMOBILE:
-String model
-int price
-double mileage
-boolean used
[Ví dụ tùy ý!!!]
 

Attachments

SITUVN

Well-Known Member
25/2/12
964
263
63
Bạn học java được mấy buổi rồi?

Cái gì mà hàm ở đây. Bạn 2 sai 2 thứ:
Chỉ có lập trình chức năng mới có cái gọi là hàm (function). Nó là phương thức (method)
Trong đây không có yêu cầu là một cái gì mà bạn cho là hàm cả.

Đề bài chỉ yêu cầu tạo lớp AUTOMOBILE và các trường (field) của nó.
 
19/2/14
64
12
8
Mình cũng là người mới học java nên hiểu được sự khó khăn khi tiếp cận nó từ những việc nhỏ như thế này. Vì thế mình sẽ giúp bạn code bài này(về nguyên tắc là sẽ không có giúp đỡ trên congdongjava.com khi chủ topic không có code). Đề đưa ra mô tả về lớp AUTOMOBILE(ô tô) với các thuộc tính (trường) với các kiểu dữ liệu khác nhau: model(mô-đen)-String, price(giá)-int, mileage(tầm hoạt động)-double. Ngoài ra đề yêu cầu một phương thức used kiểu dữ liệu trả về: boolean(đúng hoặc sai); cái này ví dụ tùy ý nên mình đã demo trong code, không giải thích thêm. Cuối cùng đề yêu cầu tạo một thể hiện của lớp vừa định nghĩa( hay tạo một đối tượng của lớp). Có gì không hiểu cứ trả lời ở đây cùng trao đổi, chia sẻ.
Code:
//tao lop AUTOMOBILE
public class AUTOMOBILE {
  String model;
  int price;
  double mileage;
  //phuong thuc khoi tao lop AUTOMOBILE
  public AUTOMOBILE(String model,int price,double mileage){
    this.model=model;
    this.price=price;
    this.mileage=mileage;
  }
  //phuong thuc used: nhap mo-den vao, neu dung thi tra ve true, nguoc lai la false
  boolean used(){
    Scanner input=new Scanner(System.in);//tao doi tuong input de nhap tu ban phim
    System.out.println("Input model:");
    model=input.nextLine();//luu gia tri mo-den vua nhap vao bien
    return (model.equals("Future"));//phuong thuc equals so sanh gia tri mo-den vua nhap voi chuoi Future
                    //neu gia tri vua nhap vao giong Future thi tra ve true
  }
  public static void main(String[] args) {
    AUTOMOBILE automobile=new AUTOMOBILE("Future", 1000, 20);//tao the hien automobile cua lop AUTOMOBILE voi
                                //moden Future, gia 1000, tam hoat dong 20 dam.
    System.out.println(""+automobile.used());//goi thuc hien phuong thuc used va in ket qua ra
  }
}
 

Attachments

 • Like
Reactions: Nhật Trần