Help! Java NIO socket truyền file lớn

smilequangkk

Member
18/12/12
108
19
18
26
Mình có data với size lớn, giờ muốn truyền nhau qua socket . Bạn nó có kinh nghiệm vấn đề này chỉ giúp mình với!