HELP!!!.....FUNCTION IN MYSQL

Lat

New Member
23/3/16
3
0
1
26
mọi người cho em hỏi, lúc viết 1 function trong mySQL để return ra 1 chuỗi thì làm như nào ạ?
VD:
CREATE FUNCTION mySUM ( v_chuỗi 1, c_chuỗi 2)...

Ở đây em không biết khai báo chuỗi thì khai báo như thế nào :(