Help File, ghi ký tự xuống dòng

lamlonghau

Member
28/5/10
86
0
6
An Giang
public static void main(String[] args) throws IOException {

String s = "Lam long hau\n"+
"lop: dh9th";
FileWriter f = new FileWriter("D:/longhau.txt");
f.write(s);
f.close();
}
kết quả được ghi ra file là : Lam long haulop: dh9th
không thể xuống dòng được, các bạn cho mình hỏi làm thế nào để xuống dòng được. Thanks
 

lamlonghau

Member
28/5/10
86
0
6
An Giang
Ðề: Help File

không được đâu U ơi! cái đó là ghi luôn \n ra file luôn chứ không thể xuống dòng được! thanks