HỎI Hỏi về vòng lặp for bị lặp lại nhiều lần

LeTung

New Member
20/5/20
9
1
3
Hà Nội
Mọi cho em hỏi. em có đoạn code như bên dưới. khi em chạy thì kết quả bị ra bị lặp lại nhiều lần. Mọi người chỉ giúp em lỗi với ạ. Em cảm ơn.

for(int i = 0; i< dsSV.size(); i++) {
SinhVien s = dsSV.get(i);
if(s.getTen().equals(tenSV)==true) {
QuanLySinhVien.showInfoTenSinhVien(dsSV, tenSV);
}
}
 

Joe

Thành viên VIP
21/1/13
2,997
1,320
113
Hi
First of all: for the ease of reading please read this guidance: click HERE
An enhancement:
Java:
for(int i = 0; i< dsSV.size(); i++) {
 SinhVien s = dsSV.get(i);

 //if(s.getTen().equals(tenSV)==true) { //<-- superfluous

 if(s.getTen().equals(tenSV)) { // the equals() always returns either true or false
  QuanLySinhVien.showInfoTenSinhVien(dsSV, tenSV);
 }
}
khi em chạy thì kết quả bị ra bị lặp lại nhiều lần. Mọi người chỉ giúp em lỗi với ạ
Two questions:
 1. does the s.getTen() returns a STRING?
 2. is tenSV a STRING, too?
If both are String objects and they are EQUAL then QuanLySinhVien.showInfoTenSinhVien(dsSV, tenSV) always showed
 
 • Like
Reactions: LeTung

LeTung

New Member
20/5/20
9
1
3
Hà Nội
Hi
First of all: for the ease of reading please read this guidance: click HERE
An enhancement:
Java:
for(int i = 0; i< dsSV.size(); i++) {
 SinhVien s = dsSV.get(i);

 //if(s.getTen().equals(tenSV)==true) { //<-- superfluous

 if(s.getTen().equals(tenSV)) { // the equals() always returns either true or false
  QuanLySinhVien.showInfoTenSinhVien(dsSV, tenSV);
 }
}
Two questions:
 1. does the s.getTen() returns a STRING?
 2. is tenSV a STRING, too?
If both are String objects and they are EQUAL then QuanLySinhVien.showInfoTenSinhVien(dsSV, tenSV) always showed
thank you very much. I have fixed this error!