Toggle Theme Editor
Slate Blueberry Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Charcoal

Hỏi về user menu trong Java Swing

Discussion in 'Xây dựng các ứng dụng Java khác, các vấn đề khác' started by Đào văn Thiện, 9/1/18.

 1. Đào văn Thiện

  Đào văn Thiện New Member

  Chào mọi nguời!

  E đang làm một project có đăng nhập.
  Sau khi đăng nhập thành công thì chuyển quan 1 Jfame mới và nó có 1 chỗ hiển thị " chào + 'user' "
  Bây giờ e muốn khi nhấn vào chỗ " chào + 'user' " sẽ ra các tùy chọn ví dụ như: Đăng xuất, đổi mật khẩu, xem thông tin.... thì phải làm thế nào ạ?

  Mọi người giúp e với.Có demo thì hay quá. Cảm ơn!
   
  D.A.N_3002 likes this.
 2. Vũ Thiên

  Vũ Thiên Member

 3. D.A.N_3002

  D.A.N_3002 Active Member

  Mình code nhanh nên hơi xấu nhé :) Bạn tìm hiểu thêm về JMenu để hiểu rõ code nhé :

  Code:
  package demo_jmanu;
  //Import
  import java.awt.event.ActionEvent;
  import java.awt.event.ActionListener;
  import javax.swing.JMenuItem;
  import javax.swing.JOptionPane;
  import javax.swing.JPopupMenu;
  public class Form extends javax.swing.JFrame {
    class PopUp extends JPopupMenu
    {
  // Tạo PopUp khi nhấn vào Text   
      public PopUp()
        {
  // Tạo vào add các JMenuItem vào PopUp       
          JMenuItem Log_Out = new JMenuItem("Log Out");
          add(Log_Out);
          JMenuItem Change = new JMenuItem("Change Password");
          add(Change);
          JMenuItem Info = new JMenuItem("See your info");
          add(Info);       
  //----------------------------------------------------------------------------/
  // Tạo các ActionListener khi nhấn vào các JMenuItem
          ActionListener action_LogOut = new ActionListener()
          {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
              JOptionPane.showMessageDialog(null, "Log Out !");
            }
          };
          
          ActionListener action_Change = new ActionListener()
          {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
              JOptionPane.showMessageDialog(null, "Change Password : ... !");
            }
          };
          
          ActionListener action_Info = new ActionListener()
          {
            @Override
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
              JOptionPane.showMessageDialog(null, "Your Info : ....");
            }
          };               
  //----------------------------------------------------------------------------//
  // Add ActionListener cho các JMenuItem
          Log_Out.addActionListener(action_LogOut);
          Change.addActionListener(action_Change);
          Info.addActionListener(action_Info);
        }
    }
    public Form() {
      initComponents();
    }
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">            
    private void initComponents() {
  
      Text = new javax.swing.JLabel();
  
      setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
  
      Text.setFont(new java.awt.Font("Times New Roman", 3, 24)); // NOI18N
      Text.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
      Text.setText("Hello User !!");
      Text.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
        public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
          TextMouseClicked(evt);
        }
      });
  
      javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
      getContentPane().setLayout(layout);
      layout.setHorizontalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
          .addGap(71, 71, 71)
          .addComponent(Text, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 222, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addContainerGap(158, Short.MAX_VALUE))
      );
      layout.setVerticalGroup(
        layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
          .addGap(81, 81, 81)
          .addComponent(Text, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 45, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addContainerGap(170, Short.MAX_VALUE))
      );
  
      pack();
    }// </editor-fold>           
  
    private void TextMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                
  // Action khi nhấn vào Text 
  // Tạo 1 class PopUp
      PopUp menu = new PopUp();
  // Show PopUp   
      menu.show(evt.getComponent(), 122, 42);
    }                
  
    public static void main(String args[]) {
      try {
        for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
          if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
            javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
            break;
          }
        }
      } catch (ClassNotFoundException ex) {
        java.util.logging.Logger.getLogger(Form.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
      } catch (InstantiationException ex) {
        java.util.logging.Logger.getLogger(Form.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
      } catch (IllegalAccessException ex) {
        java.util.logging.Logger.getLogger(Form.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
      } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
        java.util.logging.Logger.getLogger(Form.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
      }
      java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
          new Form().setVisible(true);
        }
      });
    }
  
    // Variables declaration - do not modify          
    private javax.swing.JLabel Text;
    // End of variables declaration         
  }
   
  Đào văn Thiện likes this.
 4. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Ra là ra ntn, ai biết, ít nhất thì bạn phải vẽ ra chứ.
   
 5. Vũ Thiên

  Vũ Thiên Member

  chắc giống đăng xuất tùy chỉnh vâng vâng trên facebook ấy
  Giống z nek:

  [​IMG]
   
  Đào văn Thiện likes this.
 6. Đào văn Thiện

  Đào văn Thiện New Member

  Cảm ơn mọi người ạ
   

Chia sẻ trang này

Loading...