Hỏi về sort trong spring mvc

ThongTran

New Member
Em mới bắt đầu hoc spring mvc + hibernate , em đang muốn sort theo tiêu chí thì làm như thế nào ạ, dùng order by của csdl hay là mình get thành list rồi sort theo code java ạ. Mong moi người giúp