Hỏi về phương thức readUTF() và writeUTF(string str)?

dt2it153

Member
14/7/11
92
2
8
nhà tui ^^
Trước khi lập topic mh đã đọc qua javadocs để hiểu, nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Nôm na thì mh có thể nói là phương thức readUTF() dùng để đọc 1 chuỗi đã được mã hóa sử dụng modified UTF-8, kết quả trả về of phương thức này là 1 string. Còn writeUTF(string str) dùng để ghi chuỗi str mã hóa dạng modified utf-8.
Nhưng mình ko hiểu đoạn này "....First, two bytes are read and used to construct an unsigned 16-bit integer in exactly the manner of the readUnsignedShort method . This integer value is called the UTF length and specifies the number of additional bytes to be read. These bytes are then converted to characters by considering them in groups. The length of each group is computed from the value of the first byte of the group. The byte following a group, if any, is the first byte of the next group....." (trích link: http://download.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/io/DataInput.html )
Đặc biệt là đoạn in đậm ấy. Cứ coi như chúng ta thảo luận đi. Các bạn giải thích cho mh với nào! Thanks all.